Vad är de bästa antibiotika för njursinfektion?

Njurarna ansvarar för att filtrera avfallsmaterial från kroppen och bilda urin. När bakterier tränger in i njurarna, vanligtvis genom röret som är känt som urinröret som förbinder blåsan på utsidan av kroppen, kan en infektion utvecklas. Antibiotika används nästan alltid för att behandla dessa infektioner. Några tillgängliga antibiotika för njursinfektion inkluderar fluokinoloner, beta-laktamantibiotika, trimetoprim och samtrimoxazol. Att välja de bästa antibiotika beror på svårighetsgraden och frekvensen av infektionerna såväl som patientens övergripande hälsa.

Fluoroquinoloner används vanligtvis för att behandla en njureinfektion. Dessa mediciner är i en klass som kallas bredspektrum antibiotika. Detta innebär att de kan användas för att behandla en mängd olika infektioner, inklusive njureinfektioner. Denna typ av antibiotika används främst när det har förekommit en pågående historia av njursjukdomar. Ett utslag som liknar mässling kan förekomma hos vissa patienter som tar denna typ av antibiotika.

Betalaktamantibiotika är bland de vanligaste antibiotika för njursinfektion. I denna klass ingår bland annat penicillin och amoxicillin. Potentiella biverkningar från denna grupp av antibiotika innefattar illamående, kräkningar eller diarré. Det har också rapporterats om allvarliga allergiska reaktioner när dessa antibiotika tas. Eventuellt ansiktssvullnad eller andningssvårigheter eller sväljning bör betraktas som medicinska nödsituationer.

Trimetoprim är ett annat val när man överväger behandlingar för njursinfektion. Denna typ av antibiotika används nästan uteslutande för att behandla njureinfektioner. Detta antibiotikum anses inte vara säkert för gravida kvinnor, särskilt under första trimestern. Andra medicinska störningar, såsom vissa blodproblem, kan förhindra att denna typ av antibiotika är ett lämpligt val. Det är viktigt för patienten att se till att den förskrivande vårdgivaren har en fullständig och noggrann medicinsk historia innan behandlingen med denna typ av antibiotika börjar.

Co-trimoxazol antibiotika är också bland de mer populära antibiotika för njursinfektion. Detta är faktiskt en kombination av två olika läkemedel, sulfametoxazol och trimetoprim. Vissa patienter har rapporterat olika toxiska effekter vid användning av denna typ av antibiotika. Detta har lett flera länder att förbjuda användningen av denna typ av medicinering. Medicinska proffs som förskriver co-trimoxazol antibiotika kommer normalt att övervaka patienten noga under behandlingens gång för att säkerställa patientens hälsa och säkerhet.

Eventuella läkemedel har potentiella risker för negativa biverkningar. Av den anledningen ska patienten omedelbart rapportera eventuella nya symtom till en läkare. I många fall kan antibiotikan ändras till något som kan fungera bättre för den enskilda patienten.