Vilka är de vanligaste orsakerna till en kort uppmärksamhet?

Uppmärksamhetstid är hur länge en person kan delta aktivt i en enskild uppgift innan den blir distraherad eller förlorar produktiviteten. Det finns ett antal potentiella anledningar till att ett barn eller en vuxen kanske inte kan vara uppmärksam på uppgifterna under lång tid. Dessa inkluderar en kognitiv inlärningssvårighet, ADD, information överbelastning och temperament.

Barn med förseningar i neurologisk eller hjärnutveckling är mycket mer benägna att få en kort uppmärksamhet. Om särskilda delar av hjärnan är underutvecklade eller saknas i nervsystemet, kan det vara svårare att bearbeta inkommande information och bestämma vad man ska göra med det. Vidare kan ett inlärningssvårigheter göra uppgifter svårare att förstå, vilket leder till frustration och brist på motivation för att slutföra verksamheten. Om en behandlingsstörning existerar, såsom oförmåga att behandla verbala riktningar, kan barnet ha problem med att behålla och återkalla vad det är han eller hon ska göra.

Ett växande problem som kan leda till en kort uppmärksamhet är information överbelastning. Detta innebär överexponering av barn och vuxna till tv och andra medier. Moderna medier exponerar hjärnan till stora mängder information i snabb följd. Denna typ av stimulering kan leda till svårigheter med koncentration i andra dagliga uppgifter. TV kräver i synnerhet endast passiv uppmärksamhet, medan de flesta andra aktiviteter på jobbet och skolan kräver aktivt deltagande och tanke.

En av de vanligaste orsakerna till uppmärksamhetsproblem är ADD. Denna diagnos kan också åtföljas av hyperaktivitet, vilket gör att man fortsätter fokusera på en uppgift ännu svårare. ADD är vanligare hos unga pojkar, men kan förekomma i många olika typer av barn och åldersgrupper. Barn ska kunna koncentrera sig på samma uppgift i ungefär tre till fem minuter för varje år av livet, och allt som är betydligt mindre än detta kan vara en indikation på ett kort uppmärksamhet. ADD är relaterat till kognitiv utveckling och resulterar i problem med självkontroll och reglering.

En persons temperament har mycket att göra med hur länge han eller hon kan koncentrera sig på en uppgift. Vissa människor är genetiskt predisponerade för att vara mindre impulsiva och mer fokuserade, medan andra är mer benägna att flytta från aktivitet till aktivitet och regelbundet söka nya stimuli. Temperament kan inte ändras, men coping mekanismer kan introduceras för att uppmuntra längre uppmärksamhet spänner. Eventuella bekymmer om kort uppmärksamhet bör överföras till barnets läkare, som kan rekommendera ytterligare test eller en pedagogisk utvärdering.