Vad är kloramfenikol ögondroppar?

Kloramfenikol är ett bredspektrum antibiotikummedicin som kan döda många typer av smittsamma bakterier. Detta läkemedel kan tas oralt för att kontrollera infektioner i hela kroppen, men dess vanligaste form på många ställen är kloramfenikol ögondroppar. De flesta typer av ögoninfektioner orsakade av bakterier kan behandlas med dessa ögondroppar, även om infektioner orsakade av vissa specifika organismer inte påverkas. Med en doktors rekommendation kan ögondropparna användas för att behandla bakteriella öroninfektioner, men ska aldrig användas om trumhinnan har skadats.

Användningen av kloramfenikol ögondroppar liknar någon annan typ av medicinerad ögondroppe. Patienterna ska alltid tvätta händerna före och efter hanteringen av dropparna för att undvika att förorena vätskan, vilket kan göra infektionen värre. Det nedre ögonlocket ska dras framåt för att bilda en påse, och en enda droppe ska placeras i påsen. Efteråt stängs ögonen i en minut eller två för att säkerställa att droppen absorberar. Beroende på omfattningen av infektionen bör denna procedur utföras två till sex gånger dagligen.

Liksom varje antibiotikabehandling ska kloramfenikol ögondroppar användas tills läkemedlet är helt borta. Avbrytande av användningen i förtid kan resultera i resistenta bakterier som återkommer och förnyar infektionen efter flera dagar. Även om patienten är symptomfri bör behandlingen fortsätta så länge som en läkare har rekommenderat. Dessutom bör detta läkemedel endast användas när det föreskrivs av en läkare, för att undvika att drogresistenta mikrober skapas att kloramfenikol inte är avsett att behandla.

Vissa biverkningar kan ibland ge upphov till kloramfenikol ögondroppar. Svag ögonirritation som leder till rodnad, sveda eller mild smärta, liksom suddig syn kan förekomma, men dessa effekter anses inte som allvarliga. Dessa negativa effekter ska rapporteras till en läkare, om de inte försvinner efter några dagar. Nödläkarutbildning ska omedelbart kontaktas om tecken på allergisk reaktion uppträder, såsom svullnad i ansiktet, andningssvårigheter eller känslor av svaghet, eftersom dessa reaktioner kan vara dödliga.

Vissa redan existerande medicinska tillstånd kan göra användningen av kloramfenikol ögondroppar farliga. Speciellt lever- och njursjukdomar är orsak till att undvika denna medicinering, eftersom det inte kan metaboliseras eller brytas ner av kroppen i rätt tid. Tuberkulos och andra sjukdomar som kan leda till ögoninfektioner är också tillstånd som kan leda till osäkra förhållanden när dessa ögondroppar används. En grundlig medicinsk historia ska ges till läkaren innan du använder denna medicin för att undvika onödiga risker.