Vad är möjliga kontraindikationer för nsaids?

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) har flera kontraindikationer som kan begränsa eller förbjuda användning. Medan många människor kan använda NSAID-preparat på ett säkert och effektivt sätt för smärtstillande och andra tillstånd kan vissa hälsoförhållanden göra användningen av dessa läkemedel oanvändbara och till och med farliga. Några av de vanligaste kontraindikationerna för NSAID: er inkluderar negativa läkemedelskombinationer, en allergi mot aspirin, ålder och förekomsten av vissa hälsobetingelser. Som med vilken typ av läkemedel som helst, rådfrågas med en personlig läkare om personliga problem.

En möjlig källa till kontraindikationer för NSAID är inte själva läkemedlet, men dess interaktion med andra receptbelagda läkemedel. En person som regelbundet tar NSAID-läkemedel kan vilja informera en läkare om användningen innan han börjar med en annan medicinering. På samma sätt bör alla som planerar att börja ta ett NSAID konsultera en läkare för att säkerställa att det inte finns kontraindikationer med en befintlig drogregim. Antikoagulationsmedel eller blodförtunnande läkemedel är en av de vanligaste källorna till läkemedelsbaserade kontraindikationer för NSAID.

Allergier mot aspirin kan orsaka allvarliga och även dödliga reaktioner på vissa NSAID, och bör uteslutas innan användningen börjar. Indikationer av allergi kan innefatta en lång historia med allvarliga allergier, en historia om en aspirinallergi eller några tecken på en allergisk reaktion mot ett NSAID- eller aspirinhaltigt läkemedel. Några av symtomen på en allergi mot aspirin inkluderar hudutslag, nässelfeber och andningssvårigheter. Förekomsten av allvarlig astma kan också indikera en eventuell allergi mot NSAID. De som är osäkra om deras allergi status kan vilja fråga en läkare om möjliga test innan de tar någon form av NSAID.

NSAID-användning kan kontraindiceras beroende på patientens ålder. På grund av rädslan för allvarliga allergiska reaktioner rekommenderar vissa läkare inte användningen av NSAID i någon patient under 16 år. Äldre vuxna, särskilt de som har någon historia av gastrointestinala problem, rekommenderas också ibland att undvika NSAID-användning på grund av en potentiellt ökad risk Av mageblödning eller perforering.

En av de största kategorierna av kontraindikationer för NSAID är förekomsten eller utvecklingen av vissa hälsoproblem. Gastrointestinala problem, såsom irritabel tarmsyndrom eller Crohns sjukdom kan vara källa till kontraindikation, eftersom NSAID kan öka risken för irritation i mag och blödning. Patienter med njurproblem eller tecken på njursvikt rekommenderas vanligen att undvika denna typ av läkemedel. Förekomsten av graviditet eller aktuell användning av amning kan också fungera som kontraindikationer för NSAID, eftersom närvaron av läkemedlet i en moder potentiellt kan utgöra en risk för fostret eller ammande barn.