Vad är möjliga orsaker till domningar i min vänstra hand?

Det finns många saker som kan orsaka domningar i en persons vänstra hand. Det kan orsakas av en repetitiv stress-rörelse störning, som karpaltunnelsyndrom, eller från nervskada eller sjukdom.

Karpaltunnelsyndrom är en vanlig repetitiv stress-rörelse störning. Det är orsakat av nervkompression och kan vara ganska smärtsamt, även om symtom vanligtvis börjar gradvis. I början kan en drabbad individ uppleva domningar och stickningar i handen, vilket ofta efterhand följs av kontinuerlig smärta.

En annan orsak till dödlighet i vänster kan vara nervskada eller sjukdom. I sådana fall är brist på känsla ofta förknippad med smärta som beskrivs som prickling pins och nålar i handen. Brännande känslor är också vanliga med sådana förhållanden.

Om domningar börjar i vänster hand och flyttar till en annan del av kroppen, kan det relateras till cirkulations-, neurologiska eller muskelrelaterade tillstånd. En plötslig förlust av känslan som påverkar handen och armen kan vara ett varningsskylt om en övergående stroke. Eftersom stroke kan vara livshotande är det absolut nödvändigt att söka medicinsk hjälp omedelbart om du upplever detta symptom.

Utan en undersökning från en sjukvårdspersonal är det svårt, om inte omöjligt, att bestämma orsaken till domändomen i vänster sida. Även om du kan få symtomen på en viss sjukdom eller tillstånd, kan orsaken vara något helt annorlunda än vad du kan förvänta dig. För att skydda din hälsa är det viktigt att samråda med en medicinsk professionell för att få en noggrann diagnos.

För att göra det enklare för din vårdgivare att diagnostisera din vänstra nummen, ta märke till när bristen på känsla uppträder och spela in på papper det datum då du först märkte det. Om symtom uppstår vid vissa tider under dagen, skriv ner informationen. Ange även om nummenhet börjar efter en viss aktivitet eller hur länge det går. Beskriv också andra symtom också, även om du tror att de inte är relaterade. Lita inte på ditt minne ensamt för denna information, eftersom många individer glömmer saker när de är i ett undersökningsrum.