Vad är orsakerna till oförklarlig svullnad?

Ett oroligt symptom med många potentiella orsaker, oförklarlig svullnad kan orsakas av en allergisk reaktion på livsmedel, läkemedel eller miljöämnen, särskilt när svullnaden innebär ansikte, läppar och hals. Medicinska tillstånd som påverkar hjärtat, njurarna eller leveren kan ibland orsaka svullnad i olika delar av kroppen. Autoimmuna sjukdomar som lupus eller artrit kan orsaka oförklarlig svullnad i lederna.

Eventuell oförklarlig svullnad som involverar ansikte, läppar eller tunga bör omedelbart rapporteras till en läkare, särskilt om dessa symtom åtföljs av utslag eller andningssvårigheter. Denna kombination av symtom kan indikera en potentiellt livshotande allergisk reaktion som kallas anafylaxi. Nödläkarvård är nödvändig vid anafylaksi, som brist på syre i hjärnan och andra inre organ kan orsaka död inom några minuter.

Lever- eller njursjukdom kan orsaka oförklarlig svullnad i hela kroppen, särskilt i händer, fötter och buk. Vissa hjärtsjukdomar, som kongestiv hjärtsvikt, kan också medföra detta symptom. Blodprov och andra diagnostiska testmetoder, inklusive röntgenstrålar eller ultraljud, kan behövas för att korrekt diagnostisera dessa tillstånd.

Artrit är ofta orsaken till oförklarlig svullnad som involverar lederna. Andra symptom kan innehålla smärta och svårigheter att flytta de drabbade lederna. Överdiskerande eller receptbelagda läkemedel kan användas för att bekämpa dessa symtom. Autoimmuna sjukdomar som lupus kan leda till svullnad i lederna och andra delar av kroppen. I vissa fall kan svullnad orsakas av fysisk skada, solbränna eller dåliga näringsvanor.

Lymfkörtelinfektioner eller vissa former av cancer kan orsaka svullnad i nacken, armhålorna eller ljummen. Receptbelagda antibiotika är generellt effektiva vid behandling av infektioner. Om cancer misstänks kan en rad medicinska tester behövas för att noggrant kunna diagnostisera orsaken till svullnaden.

Sköldkörtelsjukdom, användning av vissa mediciner eller stående under långa perioder kan ibland leda till utveckling av oförklarlig svullnad. Detta symptom kan också orsakas av att ha för mycket natrium i kosten. Även om svullnad inte brukar indikera förekomsten av en allvarlig sjukdom är det viktigt att alltid rapportera några ovanliga symtom till en läkare så att en noggrann diagnos kan erhållas och korrekt medicinsk behandling kan börja.